Prim Ödeme ve Hesaplama

PRİM ÖDEME VE HESAPLAMA

Primler Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Prim ödenebilmesi için Danışman’ın faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir.

Danışman’ın günü geçmis borcu var ise o ay ki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir. Prim ödemeleri; Her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Danışman’ın banka hesabına yatırılmaktadır.

Örneğin; Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. günün resmi tatil ve hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk is günü yapılacaktır Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra yapılacaktır. Yapılacak prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır.

Prim ödemeleri; mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir. Direktör ünvanı ile %22 seviyesi ve üzerinde olan Danışmanlar için geçerli olan prim kuralı; Alt grubunuzda kendi seviyenizi ulaşan bir danışman üzerinden performans primi kazanılmamaktadır. Bunun yerine direktörlük prim hakkı aktif olur.

Eğer alt grubunuzdaki danışmanlarınızın seviyesinin üzerine çıkılır ise performans primi hak edilir. Direktör teknoloji paketi hak etmek için; 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla %22 seviyesini ulaşılmalı ve Aktiflik Şartları (Kayıt, Katalog ve 6000 TL Puan) yerine getirilmelidir. Beşinci ayında ünvan 100 katalog ve iki aktif kayıt (140TL puan) şartı hak dilmiş olur ve Direktör Teknoloji Paketi adreslerine gönderilir. Teknoloji paketinde iki ay aralıklı yada üst üste seviye/ünvan kaybeden danışmanlara 200 TL kullanım bedeli faturalandırılır.

Prim alma şartlarımızdan biri olan 6000 şartı: Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubunuz ile minimum 20000 TL Puan alışveriş yapan danışmanlarımız %22 prim grubuna girerler. Tüm %22 Müdür ve üst seviyelerde 6000 şartı aranmaktadır.

İlk defa %22 seviyesine giren danışmanlarımıza Müdür unvanı verilir. 6000 şartını yerine getirmesi için en yüksek seviyesi ile arasındaki farkın 6000 olması gerekmektedir. En yüksek direk bağlı seviyenin tabanı %12 dir. Toplam puanından en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarıldıktan sonra kalan puanları 6000 puan farkını oluşturmalıdır.

Bir sene içerisinde aralıklı yada üst üste 20000TL puan alış veriş yapan Müdürlerimiz, beşinci aylarında Direktör unvanını alırlar. Direktör adaylarımız beşinci sefer %22 olduklarında Direktör şartları olan iki aktif kayıt (140TL Puan) ve 100 katalog alım şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu şartları yerine getiren Müdürlerimiz beşinci ayında Direktör unvanı alır. Direktörlerimizin alt ekiplerinde kendilerine bağlı %22 seviyeleri 6000 puan şartı dışında kalmaktadır. Alt ekibinde bulunan direk bağlı %22 seviyelerinin puanları toplam puanlarından çıkarıldıktan sonra ekiplerinde direk bağlı en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarılmalı ve kalan fark 6000 puan farkını oluşturmalıdır.

6000 farkı oluşturamayan Müdür/Direktör ve üst seviyelerimiz, Direktörlük primi ve Direktör Teknoloji paketini hak edemez ve SANAL unvanı alırlar. Prim alabilmek için tüm seviyelerin sayfalarında bulunan unvanlarına göre aktif kayıt şartı ve katalog alım şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. (Ocak 2017 itibariyle %22 ler için yandan 6000 TL puan fark istenecektir.)

Araç kullanım ve ücret alım kuralı: Belirtilen ünvana gelen Direktör’ün 6000 kuralında geçerli olan maddelere uygun şekilde yandan 10.000 yapması gerekir. Ünvanı aldığı her ay gerçekleştirmesi gereken 22 direk bağlıları hariç yandan en yüksen unvan( taban %12) toplam cirosundan çıkartılarak kalan farkı olarak hesaplanmaktadır.

Unvanlar için gerekli olan 22 kol sayısı direk bağlılarında adet olarak istenilen sayıdan fazla ise fazla olan 22 direk bağlı kol yandan 10.000 kuralına sayılmaktadır.

Örnek: Platin Direktör için gerekli olan 4 adet direk bağlı(kol) %22 sayısı 5 adet olarak gerçekleşmiş ise beşinci kol yandan 10.000 kuralına sayılacaktır. Direktör çalışma kuralı: Direktör seviyesine ulaşan Danışmanlarımızın; mevcut Farmasi Danışmanlarını aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır.

ÖRNEK 1: Danışman 26.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde Altındaki en üst seviye 20000 TL PUAN ve %22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 6000 TL PUAN)

ÖRNEK 2: Danışman 23.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde Altındaki en üst seviye 20.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 3.000 TL PUAN )

ÖRNEK 3: Danışman 20500 TL PUAN ve % 22 seviyesinde Altındaki en yüksek seviye15.000 TL PUAN ve % 18 DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 5500 TL PUAN .)

ÖRNEK 4: Danışman 20000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde Altındaki en yüksek seviye 15000 TL PUAN ve %18 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 5.000 TL PUAN .)