Helal Ürün

Helal Ürün Sertifikası “İyi İmalat Uygulamaları” standartları ile “Yüksek Penetrasyon özelliğine sahip üretim teknolojileri”kullanılarak, hijyenik ortamda ve hiçbir sakıncalı maddeyle teması olmadan, insan sağlığını tehlikeye atmadan, İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.

Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar. Kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyon seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirilir. Ürünün ve üreticinin Küresel İslamiçinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Bir ürünün ‘Helal Ürün’ olması, tüketicilerin gözünde ‘Güvenli’ olduğu anlamını da taşımaktadır